01 feb, 2024

Još jedna pobeda za Arena Channels Group u Bosni i Hercegovini

Gecić Law, sa zadovoljstvom objavljuje još jednu pobedu u oblasti prava zaštite konkurencije, u saradnji sa Marić & Co Law Firm Ltd! Zajedno smo uspešno odbranili našeg klijenta Arena Channels Group (ACG).

U oktobru smo podelili vest u vezi sa predmetom koji se odnosio na prenose najjačih fudbalskih liga na teritoriji Bosne i Hercegovine (BiH).  Da se podsetimo, Konkurencijsko vijeće BiH (KV) pokrenulo je istragu, po inicijativi Telemach, navodeći zloupotrebu dominantnog položaja od strane ACG. Nakon opsežne analize, KV je odbacilo ove tvrdnje i zaključilo da da se ACG ponašao u skladu sa pravilima konkurencije.

Postupak se nastavio jer je Telemach osporio odluku KV pred Sudom BiH (Sud), koji je i sam potvrdio nalaze KV i u svojoj presudi potvrdio da ACG nije prekršio pravila konkurencije. Telemach je nakon toga podneo zahtev za preispitivanje sudske odluke pod obrazloženjem da Sud BiH nije adekvatno razmatrao tvrdnje iznete u tužbi i osporavao je da je KV pravilno utvrdila činjenično stanje.

Apelaciono odeljenje Suda utvrdilo je da je vanredni pravni lek neosnovan i potvrdilo nevinost ACG u vezi sa optužbama za zloupotrebu tržišta.  Ovo presuda predstavlja definitivnu i odlučujuću potvrdu da se ACG u svom poslovanju pridržava praksi fer konkurencije.

Prvenstveno, Apelaciono odeljenje Suda je potvrdilo činjenične i pravne nalaze koje su utvrdili KV i Sud u prvoj instanci. Apelaciono odeljenje Suda istaklo je da je ispravno utvrđeno da ACG nije zloupotrebio dominantni položaj na tržištu distribucije sportskih kanala sa fudbalskim sadržajem.

Pomenuti slučaj ilustruje našu doslednu posvećenost savladavanju najkompleksnijih pitanja prava konkurencije. Kroz praksu, redovno osiguravamo da naši klijenti ne samo posluju u skladu sa najvišim pravnim standardima prava konkurencije, već i prosperiraju i rastu unutar granica slobodne i fer tržišne utakmice.

Advokatski tim Gecić Law činili su osnivač i partner Bogdan Gecić, stariji saradnik Vuk Leković, saradnica Milica Novaković i saradnik Nikola Ivković.