Ovaj vebsajt je namenjen licima koja žele da saznaju više o advokatskoj kancelariji Gecić | Law („Kancelarija“).  Cilj ovog vebsajta nije neželjeno kontaktiranje klijenata niti pružanje pravnih saveta.

Budući da u svakom trenutku može doći do razvoja u pojedinim oblastima prava, Veb sajt može sadržati informacije koje su nepotpune ili neažurne. Posetioci vebsajta ne smeju smatrati informacije na ovom vebsajtu pozivom na angažovanje advokatske kancelarije Gecić | Law ili bilo kog advokata Kancelarije i ne smeju se oslanjati na ovde navedene informacije kao na pravni savet u bilo koje svrhe, te uvek treba da potraže pravni savet adekvatnog pravnika u relevantnoj jurisdikciji. Kancelarija se izričito odriče svake odgovornosti zasnovane na informacijama navedenim na ovom sajtu.

Prethodni rezultati ne garantuju sličan ishod.

Elektronska komunikacija koja se obavlja preko sajta nije sigurna i takva komunikacija neće se smatrati poverljivom.  Kancelarija ne preuzima odgovornosti i ne podržava nužno sadržaj koji je dostupan na veb sajtovima kojima se može pristupiti preko ovog sajta.  Takođe, Kancelarija nije odgovorna za bilo koju praksu, uključujući i zaštitu ličnih podataka, koja se primenjuje na sajtovima kojima se može pristupiti preko ovog sajta.

Sedište kancelarije je u Beogradu, Srbija.  Jurisdikcije u kojima su naši advokati licencirani, priznati ili na drugi način ovlašćeni da postupaju navedene su u odeljku „Advokati“ na ovom sajtu.

Mi možemo nadgledati način korišćenja ovog sajta i evidentirati internet IP adrese korisnika ovog sajta.  Ove informacije sakuplja Kancelarija ili od nje ovlašćena lica samo za naše interne potrebe i iste se neće obelodanjivati sem u meri u kojoj se to zahteva zakonom. Sva elektronska komunikacija sa zaposlenima ili predstavnicima Kancelarije preko službenih imejl naloga Kancelarije podležu nadgledanju i pregledu u skladu s našim politikama i merodavnim pravom.

Informacije na ovom sajtu ne smeju se koristiti za slanje neželjenih grupnih elektronskih oglasa ili ponuda.  Svako takvo korišćenje informacija na ovom sajtu smatra se kršenjem ovih Uslova korišćenja.

O našoj kancelariji možete dobiti više informacija ukoliko nam pošaljete dopis, ako nas pozovete ili kontaktirate odgovarajuće lice u advokatskoj kancelariji Gecić | Law, ili slanjem imejla na adresu office@geciclaw.com.

Ovaj vebsajt je vlasništvo advokatske kancelarije Gecić | Law.

©2017 Advokatska kancelarija Gecić | Law. Sva prava zadržana.