Miloš Petaković

Stariji saradnik

 

Miloš Petaković je stariji saradnik u Gecić Law u Beogradu, specijalizovan u korporativnom pravu, nepokretnosti i bankarstvu i finansijama.

 

Pre pridruživanja Gecić Law, Miloš je radio u drugog regionalnoj advokatskoj kancelariji, u kojoj je bio tim lider u menadžmentu bankarskih i investitorski kupljenih bankarskih portfolija, savetujući klijente u transakcijama i servisu. Bio je takođe angažovan na značajnim korporativnim, privrednim i transakcijama sa nepokretnosti, kao I u rešavanju sporova, sportskom pravu i pravu intelektualne svojine.

 

Milo je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (2013). Član je Advokatske komore Beograda i tečno govori engleski i srpski jezik.