05 dec, 2022

Miloš Petaković je govorio o stanju sektora bankarstva i finansija na Okruglom stolu CEE Legal Matters

Naš stariji saradnik Miloš Petaković učestvovao je na okruglom stolu o statusu bankarstva i finansija u regionu Centralne i Istočne Evrope koji je nedavno organizovala eminentna regionalna pravna publikacija CEE Legal Matters, a pridružile su mu se i kolege iz eminentnih advokatskih kancelarija iz celog regiona.

Miloš se oslanjao na svoje značajno iskustvo u sektoru i objašnjavao trenutnu situaciju u Srbiji brojnim promenama u industriji. Miloš je između ostalog rekao: „Srbija je u sličnoj situaciji kao i većina tržišta (CIE) – većina banaka ima sedište u EU i deo su većih bankarskih grupacija. Ipak, na tržištu su prisutne i banke koje dolaze izvan EU, a i striktno domaće.

U Srbiji trenutno posluju 22 banke – što je pad u odnosu na 34 u 2009. godini. Dok su manje banke uglavnom bile predmet akvizicije, bilo je i značajnih spajanja – na primer Eurobanke sa Direktnom bankom i spajanje NLB sa Komercijalnom bankom. Kao i u Mađarskoj i Hrvatskoj, Sberbanku je kupila jedna od najjačih domaćih banaka AIK, a Raiffeisen Credit Agricole. Nema najava značajnijih spajanja, ali taj trend postoji i očekujemo da će se nastaviti – 22 banke je veliki broj za veličinu srpskog tržišta. Statistički podaci ukazuju na to da je sektor stabilan, barem u prvoj polovini 2022. godine. Nastavljaju se trendovi koji su postojali pre početka inflacione krize, na primer, najpre u smislu konsolidacije sektora. Međutim, imajuči u vidu drugu polovinu 2022. godine, moramo da sačekamo da bismo videli razvoj događaja.“

Da biste pročitali ceo članak, pratite ovaj link: Status bankarskog sektora u Srbiji

Ako želite da slušate izdanje podcasta koje proizilazi iz diskusije, pratite ovu vezu na Spotify platformi.