15 8 月, 2022

NBS – novi paket mera za očuvanje monetarnog sistema Srbije

Kako smo pisali prošle nedelje, Narodna Banka Srbije („NBS“) donela je u odluku da referentnu kamatnu stopu uveća na 3% Pored ove, donete su i odluke o uvođenju niza drugih mera čiji je cilj umanjenje rastućih inflatornih pritisaka koji pogađaju privredu Srbije.  Naime, jedna od objavljenih odluka je da će sve banke koje su povećale naknade za platne usluge građanima od 1. januara 2021. godine te naknade od 1. septembra umanjiti za 30% ili ih vratiti na nivo pre povećanja.  Prema NBS-u, građani će na ovaj način ostvariti benefit na zbirnom nivou od 7 milijardi dinara.

Pored toga, usvojena je Odluka o platnom računu sa osnovnim uslugama. Ovom odlukom ograničena je cena računa sa osnovnim platnim uslugama na 150 dinara i precizirana je njegova garantovana sadržina. Kako je navedeno u zvaničnom saopštenju NBS-a,  građani koji se odluče za navedeni paket usluga će imati mogućnost da dobiju tekući dinarski račun u banci, da besplatno podižu gotovinu na šalteru i na bankomatima svoje banke, da dobiju besplatnu debitnu karticu, mobilno i elektronsko bankarstvo koje omogućava i neograničen broj transakcija putem QR koda na prodajnim mestima. Kod onih banaka koje naplaćuju naloge putem elektronskog ili mobilnog bankarstva imaju popust od 30% u odnosu na najnižu cenu tog naloga koju plaćaju korisnici ostalih paketa. Pored toga, moći će da taj paket nadograde nekom dodatnom uslugom kao što je kreditna kartica, devizni račun, dozvoljeno prekoračenje ili izdavanje čekova, bez potrebe da prelaze na skuplji paket, a naknada koju za tu uslugu treba da plate je ograničena tako da im se ta nadogradnja isplati više od prelaska na skuplji paket. Svim građanima data je mogućnost da pređu na ovaj paket ukoliko ocene da će on zadovoljavati većinu njihovih potreba i biće u prilici da ga i nadograde dodatnom uslugom.”

Izvršni odbor NBS-a doneo je i Odluku o dopuni Odluke o upravljanju rizicima banke, na osnovu koje će NBS pravovremeno biti obaveštena o planiranim izmenama tarifnika banaka, što znači da će biti u stanju da adekvatno prati poštovanje ovih odluka.

Trenutno stanje u svetu ukazalo je na potrebu da komercijalne banke učestvuju u očuvanju finansijskih tržišta i životnog standarda svojih klijenata, bez obzira na činjenicu što su slobodne da same odrede cenu svojih proizvoda.

Kako je naglasila guvernerka Narodne Banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, sa ovim su se saglasile sve banke u Srbiji.