11 avg, 2022

NBS ponovo uvećala referentnu kamatnu stopu

Izvršni odbor NBS-a je danas odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 25 baznih poena, odnosno na 3%, po peti put ove godine. Stopa kreditne olakšice sada iznosi 4%, a stopa depozitne olakšice 2%, što zapravo znači da su sve kamatne stope uvećane za 25 baznih poena.

Izvršni odbor je procenio da je dodatno pooštravanje monetarne politike neophodno i da se očekuje da će međugodišnja inflacija tokom tekućeg tromesečja najverovatnije dostići vrhunac, a zatim će imati opadajuću putanju. U uslovima nastavljenih troškovnih pritisaka, kao i rasta uvozne inflacije iznad svih očekivanja, zaključak je da je ovakva mera adekvatna i da ona neće ugroziti rast privredne aktivnosti. Njome NBS teži da se ograniče sekundarni efekti na inflatorna očekivanja i da obezbedi da inflacija u Srbiji počne da opada.

Naglašeno je da je Izvršni odbor NBS-a imao u vidu da eskalacija geopolitičkih dešavanja koja doprinosi rastu cena energenata i hrane, kao i zastoj u globalnim lancima snabdevanja doprinosi daljem rastu globalne inflacije.

Kako smo već pisali, rekordni rast inflatornih stopa uslovio je reakcije centralnih banaka širom sveta u smislu zaoštravanja monetarnih politika, koje su se ponajviše ogledale u uvećanju referentnih kamatnih stopa. Ovaj trend pratila je i Narodna Banka Srbije (“NBS”) koja je višestrukim povećanjem referentne kamatne stope i drugim merama ove godine nastojala da se izbori sa visokim inflatornim pritiscima. Narodna Banka je poslednji put povećala kamatnu stopu za 25 baznih poena 7. jula ove godine.