19 jun, 2017

Nenajavljeni uviđaji u Srbiji – početak zaštite konkurencije ili kraj vladavine prava?

Tokom poslednjih deset dana maja 2017. godine, Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije (u daljem tekstu: „Komisija“) odlučila je da pokrene niz postupaka protiv društava za koja postoji osnovana sumnja da su postupala protivno pravu konkurencije. Neuobičajeno visok broj nenajavljenih uviđaja koje je Komisija sprovela u prostorijama društava B2M d.o.o., Grafo Trade d.o.o., Trgodunav d.o.o., Master Clean Express d.o.o., AD HI Panonija i Frikom d.o.o., otvara pitanje, zašto baš sada? Poređenja radi, u prethodne dve godine, Komisija je svoje pravo da vrši nenajavljene uviđaje u poslovnim prostorijama društava iskoristila svega šest puta. Pitanje je, zbog čega je Komisija baš u ovom trenutku odlučila da upotrebi svoju tešku artiljeriju?

Igrom slučaja, dana 01. juna 2017. godine, (samo jedan dan nakon što je Komisija otpočela poslednju od tri istrage u nizu) počeo je da se primenjuje novi Zakon o opštem upravnom postupku. Slučajnost ili predumišljaj srpskog tela za zaštitu konkurencije? Nastavak priče sledi…

Članak će biti u celosti dostupan za registrovane korisnike Practical Law u julu 2017. godine.