Vanja Popovic

Menadžer za razvoj poslovanja
Obrazovanje

Master politikolog za međunarodne odnose – studije mira, Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

Vanja je menadžer za razvoj poslovanja u advokatskoj kancelariji Gecić Law.

Vanjino iskustvo se sastoji od rada u komunikacijama i medijima, sa posebnim fokusom na odnose sa javnošću, strateške komunikacije i društveno odgovorno poslovanje. Ona takođe ima iskustva u kriznim komunikacijama, kulturološki-osetljivim komunikacionim strategijama i harmonizaciji zahteva zainteresovanih strana.

Vanja je prethodno radila kao rukovodilac za IT i medijske projekte, razvijajući sadržaj vesti kao i dizajn mobilnih i web aplikacija. Takođe je savetovala imućne pojedince u oblastima razvoja poslovanja i komunikacija. Vanja je bila na čelu organizacionih aktivnosti i aktivnosti odnosa sa javnošću na velikom broju međunarodnih konferencija. Vodila je više radionica na teme Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, pregovaranja, javnog nastupa i diplomatske etikecije. Vanja je takođe bila član malog tima koji je doprineo tome da srpski jezik postane jedan od samo 40 nacionalnih jezika na koje je preveden priručnik UNESKA „Svetska baština u rukama mladih”.

Vanja je stekla diplomu master politikologa za međunarodne odnose – studije mir ana Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Tečno govori srpski, hrvatski, bosanski i engleski jezik, ima visko znanje nemačkog jezika i srednje znanje španskog i francuskog.