Privacy & Data Protection

27 sep, 2022

Španska agencija za zaštitu podataka potvrdila – GDPR važi za sve

Španska agencija za zaštitu podataka (Agencia Española de Protección de Datos, u daljem tekstu: “Agencija”) je kaznila fizičko lice NN  sumom od EUR 1.500, zbog kršenja normi propisanih GDPR-om (General Data Protection Regulation), i to nezakonitim prikupljanjem i obradom ličnih podataka, korišćenjem sistema video nadzora. (U Rešenju donetom od strane Agencije imena stranaka u postupku nisu otkrivena, te će u nastavku ovog teksta biti korišćeni sledeći termini: Oštećena strana-lice 1, Štetnik –lice 2) Šta se desilo? Postupak ispred Agencije je pokrenut od strane Lica 1 protiv njegove bivše supruge, Lica 2,  i to zbog činjenice da je Lice 2 instalirala […]

Detalji
22 jun, 2018

GDPR u Srbiji – Perspektiva stranih investitora

Opšta regulativa za zaštitu podataka o ličnosti (GDPR) je trenutno goruća tema u svetu – sa dobrim razlogom. Ona praktično menja pravni okvir u vezi sa pravilima o zaštiti podataka i uvodi čitav niz novih obaveza uz izricanje ogromnih novčanih kazni za nepoštovanje istih. S obzirom da je GDPR  na snagu stupio nedavno, nije iznenađenje što su mnogi zabrinuti kako će nova regulativa uticati na organizacije jer se pod određenim uslovima, ovo zakonodavstvo primenjuje širom sveta – kako unutar tako i izvan EU. Za usklađenost sa GDPR regulativom biće potrebno uložiti mnogo vremena i resursa, bez obzira na veličinu organizacije, […]

Detalji