Evropski parlament

23 jun, 2022

CBAM usvojen od strane EU parlamenta

Nadovezujući se na našu seriju CBAM članaka, izveštavamo da je CBAM konačno usvojen od strane EU parlamenta („Parlament“) 22. juna 2022. Sledeći korak je odobrenje Saveta EU („Savet“). Iako i dalje postoje određene razlike u pristupu između Parlamenta i Saveta, pretpostavlja se da će njihova zajednička vizija konačnih ciljeva biti odlučujuća u pronalaženju kompromisa o regulativi kojom se uvodi CBAM. Još 2005. godine, EU je uspostavila EU Sistem za trgovinu emisijama („ETS“) koji je postao kamen temeljac politike EU o klimatskim promenama i njeno najvažnije oruđe za smanjenje emisija gasova staklene bašte („GHG“). Međutim, borba protiv klimatskih promena ne poznaje […]

Detalji
21 jun, 2022

Korporativno izveštavanje – dan odluke

EU parlament, vlade EU i Evropska komisija pokušaće danas u Briselu da se dogovore oko jedinstvenih pravila za korporativno izveštavanje o ekološkim, upravljačkim i socijalnim standardima (ESG). Ovo će biti poslednji put da se organi EU sastaju u cilju potvrđivanja novih pravila izveštavanja. Pascal Durand, vodeći pregovarač za Evropski parlament, izjavio je uoči sastanka: „Ako večeras postignemo dogovor, EU će postaviti ton globalnog razgovora o održivim standardima za kompanije 21. veka. ” Ovo naglašava važnost novih jedinstvenih pravila izveštavanja za kompanije, a kao što smo istakli u našoj prethodnoj publikaciji (link) skoro 50.000 kompanija, uglavnom onih sa 250 ili više […]

Detalji
05 feb, 2018

Moguće uštede u EU : Nova studija Evropskog parlamenta

U decembru 2017. godine, Odeljenje u okviru Evropskog parlamenta koje se bavi procenom vrednosti postojećih i budućih političkih i zakonodavnih aktivnosti Evropske unije (eng. European Added Value Unit) objavilo je Četvrto izdanje izveštaja „Mapiranje neevropskih troškova u periodu od 2014-2019. godine“ („Studija“). Ova Studija posebno dobija na značaju ukoliko se posmatra u kontekstu izazova sa kojima se EU trenutno suočava, kao što su: uticaj Brexita na budžet EU i njegove posledice po političke i ekonomske interese EU, uspon populističkih stranaka u državama članicama i prilično spor ekonomski rast koji se beleži u Evropi. Cilj Studije je analiza mogućeg porasta godišnjeg […]

Detalji
24 dec, 2015

EU najavila značajnu reformu politike zaštite podataka o ličnosti

Na tripartitnom sastanku održanom 15. decembra 2015. godine, Evropski parlament, Evropska Komisija i Evropski Savet postigli su politički dogovor o reformi politike zaštite podataka o ličnosti. Nova politika je bila u procesu izrade od 2011. godine, ali tek su sada Evropski Savet i Komisija uspeli da postignu dogovor o ključnim pitanjima. Očekuje se da će konačni tekst instrumenta biti formalno usvojen početkom 2016. godine, a da će se njegova pravila primenjivati po isteku 2 godine od usvajanja. Tokom ovog perioda, 28 država članica će morati ili da izmene svoje postojeće zakonske okvire u ovoj oblasti, ili da usvoje nove propise, […]

Detalji