25 okt, 2016

Čestitamo Katarina: objavljena dobitnica prve Taboroši Stipendije

Zadovoljstvo nam je da objavimo da je, na osnovu ocena Komisije i pravila konkursa, kao najbolji kandidat na konkursu za dodelu Taboroši Stipendije za 2016./2017. godinu izabrana Katarina Tomić, student 4. godine poslovno-pravnog smera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Koristimo ovu priliku da svesrdno čestitamo najboljem kandidatu, kao i da se zahvalimo svim kandidatima na učešću i kvalitetu podnetih prijava. Zaista smo zadovoljni odzivom studenata poslovno-pravnog smera, te smo uvereni da će u narednim godinama Taboroši Stipendija motivisati sve veći broj studenata da se aktivno angažuju u naučno-istraživačkom radu u oblasti prava i ekonomije.

Takođe, zahvaljujemo porodici prof. Taborošija kao i profesorima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na podršci organizacije stipendije kao i na učešću u procesu izbora kandidata; bez njihove pomoći ovaj projekat ne bi bio moguć.

Odluku o izboru najboljeg kandidata možete preuzeti na: http://www.geciclaw.com/sr/odluka-tabarosi-stipendija/.

GECIĆ LAW