19 sep, 2016

Taboroši Stipendija

O stipendiji

Taboroši Stipendija ustanovljena je u sećanje na lik i dostignuća profesora Taborošija, te u cilju nastavka promocije oblasti u kojima je profesor ostavio neizbrisiv trag – istraživanju uloge prava u regulisanju privrednih tokova i promocije naučno-istraživačkog rada među studentima koji su odlučili da se specijalizuju za oblast prava i ekonomije. Taboroši stipendija je prva svoje vrste na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pokrenuta od strane studenata u sećanje na lik i delo profesora, i kao takva takođe nastoji da inspiriše druge diplomce Univerziteta u Beogradu da podrže studente koji predstavljaju budućnost Srpske nauke i društva.

O profesoru

Profesor dr Svetislav Taboroši posvetio je 42 godine istraživanju uloge prava u regulaciji tržišta kako u socijalističkim tako i u tržišno orijentisanim privrednim sistemima. Prof. Taboroši bio je redovni profesor na predmetu Ekonomsko pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i član Naučnog društva Srbije i Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača. Istakao se među kolegama kao jedan od pionira reforme pristupa naučnoistraživačkom radu u oblasti kako privrednog tako i prava uopšte. Prof. Taboroši je uporno insistirao na originalnom doprinosu istraživanju i rešavanju aktuelnih i za praksu značajnih problema. On je to smatrao glavnim zadatkom pravne doktrine.

Karijeru je započeo na Institutu za ekonomiku investicija (1970. godine), da bi ubrzo bio izabran za asistenta na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 1992. godine stekao zvanje redovnog profesora na Katedri za pravno-ekonomske nauke. Prof. Taboroši držao je predavanja prevashodno na predmetu Privredni sistem, potom Pravo privrednog sistema, koje je kasnije preimenovano u Ekonomsko pravo. U toku višedecenijskog rada održao je seriju predavanja o specifičnim problemima privreda u tranziciji na univerzitetima poput NYU Stern Business School, University of Bridgeport i Central European University. Štaviše, u cilju promocije uključivanja studenata u istraživanje tema iz oblasti privrednog prava, pored redovnih nastavnih aktivnosti, prof. Taboroši bio je član izdavačkog saveta Studentske revije za privredno pravo Pravnog fakulteta od samog početka rada ove edicije. Profesor je bio aktivno uključen u izradu zakona Republike Srbije, sa posebnim interesovanjem za oblast prava potrošača – učestvovao je u izradi Zakona o zaštiti potrošača (2005. godine) i tadašnje strategije zaštite potrošača.

Stipendija za 2016. godinu

Jedna stipendija u iznosu od EUR 1.000 (u dinarskoj protivvrednosti izračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) biće dodeljena studentu 4. godine poslovno-pravnog smera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a u skladu sa uslovima konkursa dostupnim na www.geciclaw.com/sr/taborosi-stipendija.