17 jan, 2022

Stablecoini upravljaju svetom?

Razvoj tehnologije u poslednjoj deceniji nemerljivo je uticao na finansijska tržišta. Pored decentralizovanih digitalnih valuta, digitalnih valuta koje izdaju centralne banke, digitalnih tokena -jedna od značajnih novosti za svet finansija su stablecoini.

Šta su stablecoini i kako funkcionišu?

Stablecoini su specifična vrsta decentralizovene digitalne imovine, nastala sa tendencijom spajanja “najboljeg od dva sveta”. Imaju karakteristike ostalih decentralizovanih valuta, ali rešavaju pitanje velike volatilnosti (oscilacije u vrednosti), te povećavaju sigurnost, koja je svojstvena centralizovanim valutama. Međutim, stablecoini su specifični zbog toga što imaju pokriće. To pokriće može biti u fiat valutama (npr. USD, EUR, RSD), u nekoj drugoj vrsti imovine (obveznice, nekretnine, plemeniti materijali..), ali i u drugoj decentralizovanoj digitalnoj imovini. Stablecoini su uvek vezani za određenu valutu. To znači da će, na primer, vrednost jedne jedinice stablecoina koji je vezan za američki dolar uvek imati vrednost koju ima jedan američki dolar.

Pravna regulativa koja uređuje stablecoine

Sve veća upotreba stablecoina izazvala je ogromne rasprave u vezi sa pravnom regulativom kojom ih treba obuhvatiti. Brojne zemlje i organizacije ulažu velike resurse da dođu do adekvatnih rešenja, naročito uzimajući u obzir njihovu potencijalnu upotrebu u pranju novca i finansiranju terorizma. Iz tog razloga Banka za međunarodno poravnanje je 2020. godine opširno razradila rizik, potencijal i moguću regulativu stablecoin-a apelujući na strogu kontrolu ove digitalne imovine. Tendencija za uvođenje pravnog okvira postoji i u SAD. Izveštaj o stablecoinima Radne grupe predsednika SAD za finansijska tržišta, Savezne korporacije za osiguranje depozita (FDIC) i Kancelarija za kontrolu valute (OCC) naročit značaj pridaje propisima koji uređuju sprečavanje pranja novca (AML). Ovaj izveštaj se poziva na FATF Uputstvo za pristup zasnovan na proceni rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, od oktobra 2021. godine, a koji šire primenu AML propisa na digitalnu imovinu i pružaoce usluga povezanih sa digitalnom imovinom. Zbog aktuelnosti teme, u Kongresu SAD-a u decembru prošle godine održana su saslušanja na temu stablecoina a početak stvaranja regulative o stablecoinima u SAD očekuje se u toku 2022. godine.

Ipak, zbog kompleksnosti teme, jednoglasne odluke o pravnoj regulative još uvek nema.

Potencijal stablecoina i VISA

Potencijal nove decentralizovane valute nedvosmisleno je prepoznat. Kompanija VISA se početkom ove godine udružila sa ConsenSysom u pilot programu koji ima za cilj da pomogne u stvaranju digitalnih valuta centralnih banaka. Kompanije na ovom projektu, koji će početi na proleće 2022. godine, očekuju da sarađuju sa 30 centralnih banaka.

Prethodno, VISA je odlučila da svojim korisnicima omogući da vrše transakcije digitalne imovine i to bez prethodne konverzije u fiat valute upravo korišćenjem stablecoina. Konkretno, korišćenjem USD Coina zasnovanom na etheriumu. USD Coin je stablecoin, vezan za američki dolar kao valutu, a plasiran je od strane Circle-a i Coinbase-a. VISA je ovo omogućila kroz tzv. kripto debitne kartice. One omogućavaju da sredstva u digitalnoj imovini budu preneta na račun korisnika tako što se konverzija vrši automatski. Ovaj korak je u mnogome olakšao poslovanje kompanija koje isključivo posluju kriptom.

Ukoliko pilot projeki prođu kako je zamišljeno, VISA bi mogla u budućnosti pomagati u plasiranju digitalnih valuta centralnih banaka.

Zaključak

Iako je regulacija digitalne imovine na globalnom planu vrlo aktuelna tema, značajnijih pomaka u praksi još uvek nema. Očekuje se da će države uskoro imati bar neke smernice za regulaciju te da će budućnost novca biti jasnija.