18 maj, 2023

Regulisanje veštačke inteligencije u SAD

Na istorijskom skupu u Beloj kući, neki od najuticajnijih direktora kompanija i lidera u oblasti veštačke inteligencije (AI) okupili su se radi veoma važne rasprave na temu odgovorne inovacije i ublažavanja rizika koje sa sobom nosi AI. Sastanak, organizovan s ciljem podsticanja saradnje između vlade i privatnog sektora, okupio je renomirane ličnosti iz tehnoloških giganata i kompanija fokusiranih na AI.

U seriji članaka koje vam predstavljamo, bavićemo se zakonodavnim inicijativama u SAD koje su bile i povod za pomenuti skup, a koje se tiču različitih rizika sa kojima se suočava korišćenjem veštačke inteligencije.

Zakon o zabrani lansiranja nuklearnih projektila od strane AI

Poslednjih godina, brzi razvoj veštačke inteligencije (AI) izazvao je zabrinutost zbog mogućnosti da se ovi sistemi koriste u zlonamerne svrhe, uključujući tu i kontrolu nuklearnog oružja. U cilju adresiranja ove zabrinutosti, zakonodavci u Sjedinjenim Američkim Državama su predložili Zakon o zabrani lansiranja nuklearnih projektila od strane AI („Zakon“).

Predmetna zakonodavna inicijativa ima za cilj da zabrani upotrebu autonomnih AI sistema u procesu donošenja odluka o lansiranju nuklearnog oružja. To bi praktično zahtevalo da ljudi budu uključeni u donošenje svake odluke koja se tiče lansiranja nuklearnog projektila, umesto da se dozvoli da AI samostalno donosi takvu odluku.

Glavna tačka zabrinutosti u vezi sa upotrebom autonomne veštačke inteligencije u kontekstu nuklearnog naoružanja je mogućnost da ovi sistemi donesu odluku koja bi bila van granica onoga što se smatra prihvatljivim ili etičkim. Na primer, AI sistem može interpretirati određenu situaciju na takav način da je lansiranje nuklearnog projektila neophodno, čak i kada nije, što bi rezultiralo nemerljivom štetom i gubitkom života.

Postavljanjem zahteva da ljudski operateri budu uključeni u proces donošenja odluka u pogledu nuklearnog naoružanja, Zakon nastoji da spreči da do gorenavedenog scenarija dođe. Osim što bi Zakonom bilo predviđeno da svaku odluku o lansiranju nuklearnog oružja mora doneti ljudski operater, sa druge strane bi se predvidelo i da se autonomni AI sistemi ne smeju koristiti u procesu donošenja ovih odluka.

Osim ovih uslova, Zakon takođe uključuje odredbe koje osiguravaju da se svi AI sistemi koji se koriste u kontekstu nuklearnog oružja podvrgavaju rigoroznim testiranjima i proverama. Cilj je da se osigura da ovi sistemi budu pouzdani i tačni, te da nema rizika od njihovih kvarova ili nepredviđenih posledica njihove upotrebe.

Naposletku, predloženi Zakon zahteva da se programeri i korisnici AI-a pridržavaju niza smernica dizajniranih upravo kako bi se sprečila upotrebu AI u vojne svrhe, posebno u kontekstu nuklearnog naoružanja. Smernice bi obuhvatale različite teme, uključujući bezbednost podataka, transparentnost i etičke aspekte.

Sa druge strane. jedan od izazova kada je reč o regulisanju AI i nuklearnog naoružanja je složenost oba polja. AI sistemi su izuzetno kompleksni i često mogu biti teški za razumevanje, dok je tehnologija nuklearnog oružja visoko specijalizovana i strogo regulisana. To otežava razvoj propisa koji bi bili istovremeno i efikasni i praktični, što je, imajući u vidu važnost ove teme, upravo razlog za donošenje Zakona.

Zakon je dobio podršku različitih grupa, uključujući zakonodavce, istraživače iz polja AI-a i zagovornike nuklearnog razoružavanja. Pristalice ove zakonodavne inicijative tvrde da je Zakon neophodan kako bi se osiguralo odgovorno razvijanje i korišćenje AI-a, posebno u kontekstu nuklearnog oružja. Naravno, postoje i protivnici Zakona koji tvrde da bi njegovo donošenje moglo dovesti do gušenja inovacija na polju AI-a i otežati razvoj novih tehnologija. Takođe pojedinci tvrde da je Zakon nepotreban, budući da mnogi postojeći propisi i međunarodni sporazumi već zabranjuju razvoj i upotrebu nuklearnog oružja.

Zaključak je da Zakon predstavlja važan korak napred u naporima da se reguliše AI i osigura njegova odgovorna upotreba. S obzirom na to da AI tehnologija nastavlja da napreduje, ključno je da na globalnom nivou zakonodavci i zainteresovane strane sarađuju kako bi se osiguralo da se AI koristi samo u mirnodopske svrhe i da ne doprinosi razvoju ili upotrebi nuklearnog naoružanja.

 

Autor: Luka Đurić