Kompanije su pod velikim pritiskom kada se nađu pod lupom državnih nadzornih tela i mogu osetiti posledice i pre nego što nadležni organi donesu odluke. Evropske integracije Zapadnog Balkana su donele veliki broj novih propisa u poslovnim odnosima što je navelo kompanije da više obrate pažnju na nekada tanku liniju između legalnog i nelegalnog poslovanja. Regulativa privrednog kriminala podrazumeva, između ostalog, pravila o sprečavanju pranju novca, anti-korupcijske regulative i pravila o sprečavanju poslovnih prevara. Kako se privredni subjekti nalaze pod sve budnijim okom nadzornih tela, naši stručnjaci, koji imaju široko znanje iz kako lokalnih tako i praksi EU u ovoj oblasti, su spremni da daju sveobuhvatne savete iz oblasti privrednog kriminala.

Multidisciplinarni tim advokatske kancelarije Gecić Law se sastoji od stručnjaka za privredni kriminal i eksperata iz industrijskih grana relevantnih za konkretan slučaj. Samim tim, naš tim je spreman da pruži vrhunske pravne savete klijentima koji se suočavaju sa kaznenim postupcima u jednoj ili više jurisdikcija. Takođe savetujemo kompanije kako da ostanu u pravnim okvirima i poštuju kako zakone država Zapadnog Balkana, tako i relevantne propise EU. Naš tim savetuje okrivljene za privredni kriminal, ali oštećene.

Naš tim za privredni kriminal specijalizovan je za pružanje saveta i podrške klijentima u:

  • Krivičnim postupcima, prekršajnim i postupcima privrednih prestupa
  • Internim procedurama i istragama nadležnih organa
  • Protokolima za sprečavanje pranja novca
  • Potencijalnim rizicima u poslovanju klijenta
  • Usaglašenosti kompanijskih politika sa zakonodavstvom