08 apr, 2022

Ognjen Colić govorio o spajanjima i preuzimanjima na Pravnom fakultetu

Naš partner Ognjen Colić izazvao je interesovanje studenata Pravnog fakulteta svojim interaktivnim gostujućim predavanjem o spajanjima i preuzimanjima, strukturama i pravnim institutima. Studentima je pružio sveobuhvatan pregled ove fascinantne oblasti koristeći se primerima i anegdotama iz svog bogatog iskustva.

Ognjen je objasnio korake koji su ključni za proces spajanja ili preuzimanja. Bilo da se radi o due diligence, sastavljanju ili zaključivanju ugovora, advokati treba da ovom procesu pristupe pažljivo i sistematski.

Kako je rekao „Advokati moraju da budu skrupulozni i oprezni kada sprovode due diligence, kao i prilikom sastavljanja i zaključenja ugovora koji se tiču spajanja i preuzimanja. Na tom putu ima brojnih znakova upozorenja i stramputica, a na pravnom timu je da pronađe prava rešenja.”

Ognjenovo gostovanje je sastavni deo programa studija slučaja i gostujućih predavanja čiji je cilj da se studentima zainteresovanim za privredno pravo što više približi realna poslovna praksa, čiji je domaćin i organizator docent dr Milena Đorđević.