29 dec, 2021

Bogdan Gecić: Nagrada koju smo dobili je Oskar u svetu advokature

Nedavno smo dobili Oskara u svetu advokature! Proglašeni smo za advokatsku kancelariju 2021. godine Jugoistočne Evrope po izboru magazina „The Lawyer“, jedne od najprestižnijih svetskih publikacija u oblasti prava. Gecić Law je time postala ne samo jedina advokatska kancelarija sa prostora bivše Jugoslavije i Zapadnog Balkana koja je ušla u uži izbor već je i prvi dobitnik ove nagrade u novoustanovljenoj kategoriji koja obuhvata geografsko područje sa više od 150 miliona stanovnika.

Vest da je ovo izuzetno priznanje dobila jedna advokatska kancelarija iz Beograda privukla je značajno interesovanje javnosti, pa je to bio povod da Bogdan Gecić, naš osnivač i partner, razgovara nekoliko renominanih časopisa o samoj nagradi, razvoju kancelarije, ali i o budućnosti pravne profesije u regionu.

„Nagrada koju smo dobili je najprestižnija u našoj profesiji, kao što je Oskar u filmskoj umetnosti. Nagrade magazina „The Lawyer“ predstavljaju zlatni standard izvrsnosti u svetskoj pravnoj profesiji. Njihov elitni žiri koji čine najeminentniji pravni stručnjaci, kao i lideri najvećih multinacionalnih kompanija, svake godine nagrađuje najbolje pojedince, kancelarije, kao i najznačajnija dostignuća. Konkurencija je ove godine bila žestoka uz rekordan broj prijavljenih kancelarija. Zaista se osećate ponosno kada lideri i stručnjaci iz brendova, poput Starbaksa, UEFA, Campari i Hugo Bosa, istaknu konstantan rast, značaj predmeta na kojima kao kancelarija uspešno radite, ali i inovativan pristup u pružanju savetodavnih usluga u oblasti prava,“ rekao je.

Bogdan je govorio i o značaju inovacija za privrednu advokaturu u Srbiji i  u celoj Jugoistočnoj Evropi, koja treba da prati ekonomski i tehnološki razvoj. Istakao je i značaj prava EU i međunarodne trgovine u rešavanju gotovo svih važnih privredno-pravnih pitanja u regionu.

„Naporan rad, etika i posebno kreativnost. To je ono što nas diferencira od drugih i donosi dodatu vrednost. Inovativnost posebno naglašavamo, jer se advokatura na ovim prostorima smatra konzervativnom i nekreativnom profesijom. Naš tim inovativnost stavlja uvek na prvo mesto. Ovo je naročito važno u privrednoj advokaturi koja bi trebalo da ide u korak za privrednim i tehnološkim razvojem,  što nije uvek slučaj u našoj branši. Okrenuti smo ka pronalaženju rešenja, a ne prepreka. Za inovaciju je potrebno stalno učiti i otkrivati nove oblasti i usluge koje odgovaraju modernom dobu. Tako smo nedavno osnovali novu pravnu oblast ESG (Environmental, Social, Governance), koja je ključna ne samo za zaštitu životne sredine nego i za dostupnost finansiranja i dalji razvoj svake kompanije. Dodata vrednost koju stvaramo se ogleda u težnji da klijentima pružimo novu perspektivu i alternativna rešenja za nove potrebe njihovog biznisa. Na ovaj način gradimo poverenje i dugoročne odnose. Ono po čemu se razlikujemo od ostalih jeste to što svaki pravni savet sagledavamo kroz prizmu trgovinskog prava i prava EU koje se u celom regionu primenjuje kroz Sporazume o stabilizaciji i pridruživanju”, dodao je Bogdan.

Više možete pročitati ovde:

Nedeljnik

CorD Magazine