17 jun, 2022

KZK usvojila predlog Model programa za usaglašavanje poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije

Savet Komisije za zaštitu konkurencije („Savet“) usvojio je 17. juna 2022. godine predlog Modela programa za usaglašavanje poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije („Model programa“), u cilju pružanja pomoći učesnicima na tržištu pri izradi sopstvenih programa usklađenosti poslovanja.

U tom smislu, Savet ističe da Model programa predstavlja samo primer i predlog učesnicima na tržištu, te da bi svaki program usklađenosti pojedinačno trebalo da bude izrađen u skladu sa specifičnim potrebama učesnika na tržištu, kao i da bude prilagođen tržištima na kojima konkretna kompanija posluje.

Model programa prati Smernice za izradu programa usklađenosti poslovanja sa propisima o zaštiti konkurencije, a njegova svrha je da pomogne učesnicima na tržištu da lakše primene ove smernice i da posluju u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti konkurencije.

Naš tim, koji se već dugi niz godina bavi pravom konkurencije, priprema temeljnu analizu Modela programa u cilju olakšavanja implementacije programa usklađenosti poslovanja učesnicima na tržištu. Pratite sve novosti na našem sajtu.