17 nov, 2022

Global Competition Review: KZK izvršila nenajavljeni uviđaj u prostorijama Glova

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak protiv Glova, navodeći da je ova aplikacija za dostavu hrane zloupotrebila svoj dominantni položaj nametanjem klauzula o ekskluzivnosti restoranima sa kojima sarađuje. Komisija je obavila uviđaj u kancelarijama Glova 2. novembra, iako je studija tržišta o platformama za isporuku hrane koju sprovodi Komisija još uvek u toku. Nenajavljeni uviđaj je izazvao je dodatnu kontroverzu oko ovakve prakse  i privukao je  interesovanje Global Competition Review, ugledne publikacije specijalizovane za pitanja prava konkurencije.

Ovaj nenajavljeni uviđaj se događa u trenutku kada se neka od pravila u postupcima zaštite konkurencije osporavaju pred sudovima, a postupak žalbe pred Ustavnim sudom je još uvek u toku.

Bogdan Gecić, osnivač i partner advokatske kancelarije Gecić Law, koji predvodi žalbene postupke, izjavio je za GCR da pretpostavlja da Ustavni sud čeka da parlament donese izmene zakona da ne bi morao da povuče sam zakon. Dodao je da bi Komisija mogla da „zloupotrebi saznanje o ovom ustupku“ i da poveća broj nenajavljenih uviđaja koje sprovodi. Naveo je da nenajavljeni uviđaji koje Komisija sprovodi predstavljaju jasno kršenje utvrđene sudske prakse u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, koja garantuje pravo kompanije na odbranu i pravo na pravično suđenje u postupcima zaštite konkurencije. Po slovu Ustava Srbije, sudska praksa ECHR se direktno primenjuje, ima obavezujuće dejstvo i ima prednost nad drugim zakonima i pravilima koje važe u Srbiji.

Ceo članak možete pročitati ovde:

Serbia raids food delivery app – Global Competition Review