27 nov, 2023

Kako zakon Evropske Unije o digitalnom tržištu učiniti konkurentnijim?

Šta je DMA?

Zakon o digitalnim tržištima Evropske unije (DMA) ima za cilj da učini digitalna tržišta pravičnijim i konkurentnijim. Način na koji DMA to čini je jednostavan; Evropska komisija određuje „čuvare pristupa“ (uglavnom velike tehnološke kompanije), namećući im nove obaveze, kao što su obavezna interoperabilnost usluga čuvara pristupa, i sprečavanje čuvara pristupa da favorizuje svoje proizvode i usluge u odnosu na slične usluge ili proizvode koje nude treća lica na platformi „čuvara pristupa“.

Kratki podsetnik uslova koji je potrebno da kompanija ispuni da bi postala „čuvar pristupa“:

  • jaka ekonomska pozicija, značajan uticaj na jedinstveno tržište, aktivnost u više EU država;
  • jaka posrednička pozicija, što znači da povezuje veliku korisničku bazu s velikim brojem poslovnih subjekata (osnovna platforma; na primer, Amazon omogućava poslovnim subjektima pristup velikoj bazi korisnika Amazona);
  • ima (ili će imati) čvrstu i trajnu poziciju na tržištu, da je stabilna, tj. da ispunjava ova dva kriterijuma u svakoj od poslednje tri fiskalne godine.

Na osnovu ovih kriterijuma, 6. septembra 2023. godine, Evropska komisija je odredila šest čuvara pristupa. Potpuno očekivano, ovi „čuvari pristupa“ su Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta i Microsoft (Čuvari pristupa).

Evropska komisija je takođe odredila ukupno 22 osnovne platforme (CPS) koje pružaju „čuvari pristupa“. Ove CPS se mogu pronaći u različitim oblicima kao što su operativni sistemi, pretraživači, usluge oglašavanja, društvene mreže, pretraživači, usluge razmene poruka (N-IICS), itd.

„Čuvari pristupa“ imaju šest meseci da usaglase svoje poslovanje sa obavezama koje propisuje DMA.  Ukoliko se ne usaglase sa ovim obavezama, rizikuju da budu kažnjeni kaznom u iznosu do 10% globalnih prihoda „Čuvara pristupa“, ili do 20% globalnih prihoda u slučaju ponovnog kršenja obaveza. U slučaju sistematskih prekršaja dodatne sankcije mogu biti izrečene, kao što su otuđenje poslovne aktivnosti ili dela/delova poslovne aktivnosti, i zabrana sticanja dodatnih usluga povezanih sa sistematskim kršenjem obaveza.

Iako je DMA u ranoj fazi primene, neke interesantne reakcije su se već desile na tržištu.

Na primer, Evropska komisija nije odredila Gmail, Outlook.com, i Samsung internet pretraživač kao CPS, iako ispunjavaju uslove. Uzmimo slučaj Gmail-a, koji je verovatno najpopularniji pružalac usluga e-pošte, ali je zasnovan na open source standardu (standard otvorenog koda), što omogućava korisnicima Gmail-a da primaju imejlove poslatih sa drugih platformi, i šalju imejlove drugim platformama za e-poštu. Dakle, da bi neko preduzeće došlo do Gmail korisnika, ne mora da uđe u Gmail ekosistem, već može doći do korisnika i preko drugih platformi. Ova „otvorenost“ Gmail-a mu je omogućila da izbegne režim čuvara pristupa.

Neki primeri posledica DMA-a

Već sada možemo videti načine kako DMA utiče na poslovanje „čuvara pristupa“ u Evropi. Meta Threads i Microsoft Copilot su odlični primeri, budući da ove platforme još uvek nisu dostupne u Evropi zbog DMA-a.

U jednoj od ispravki za Windows 11, Microsoft je lansirao svog AI asistenta pod imenom Copilot. Ako ste u Evropi, verovatno ste propustili ovo. Zašto? Zato što je Microsoft Copilot dostupan samo u Severnoj Americi, delovima Azije, i Južnoj Americi. Zašto Copilot nije lansiran u Evropi? Odgovor je DMA.

Po rečima Microsofta: Imamo ambiciozan plan za potpuno usklađivanje Copilota za Windows u EEP sa DMA-om, i nastavićemo da sarađujemo sa Evropskom komisijom kako se ovi napori za usaglašavanje budu razvijali.

Ovo znači da je DMA uticao na Microsoft da ne lansira Copilot asistenta u Evropi. Međutim, dobra vest je da Microsoft radi na prilagođavanju Copilota kako bi bio usklađen sa DMA.

Slično, postoji mišljenje da Meta nije lansirala Threads u Evropi zbog DMA-a. Meta je lansirala Threads, konkurentnu platformu Twiteru, koja je stekla preko 100 miliona korisnika za manje od nedelju dana. Ali, nijedan od ovih korisnika nije bio iz Evrope, jer Threads nije dostupan na App Store i Google Play prodavnicama u Evropi. U intervjuu, predstavnik Mete je rekao da je to posledica „nadolazeće regulatorne neizvesnosti“, što se verovatno odnosi na DMA.

Apple implementira RCS

Najnovije vesti ukazuju da Apple namerava da implementira RCS u 2024. godini. RCS je novi standard koji može zameniti SMS, obogatiti ga i prilagoditi ga modernim potrebama razmene poruka. Google već dugo zagovara ovaj standard (čak i javno vršeći pritisak na Apple da usvoji ovaj standard) za razliku od Apple-a koji okleva. Sada, verovatno usled pritiska DMA-a da otvori svoj CPS – iMessage, Apple će popustiti i omogućiti korisnicima da koriste RCS na svom operativnom sistemu. Ostaje pitanje kako će Apple to uraditi, i da li će to naštetiti iMessage-u.

Budućnost

S obzirom na to da DMA utiče na način na koji velike tehnološke kompanije ostvaruju profit od korisničkih podataka koje dobijaju besplatno, neke tehnološke kompanije razmatraju druge metode monetizacije. Instagram, Facebook, i TikTok razmatraju mogućnost uvođenja pretplatničke naknade za pristup ovim platformama.

Meta je razgovarala o ovim planovima sa regulatorima u Briselu, prema kojima bi Meta ponudila dve verzije Instagrama i Facebooka. Jedna od ovih verzija bi bila plaćena i bez reklama, dok bi druga bila besplatna verzija sa reklamama ciljanim prema korisnicima na osnovu njihovih ličnih podataka.

DMA ima kako pozitivne, tako i negativne aspekte. Sa pozitivne strane, podstiče konkurenciju, poboljšava tržišne uslove i štiti interese korisnika. Međutim, s potencijalne negativne strane, može lišiti korisnike određenih usluga. Sve u svemu, biće interesantno videti kako će DMA uticati na budući razvoj i dostupnost usluga u Evropi i širom sveta.