14 nov, 2022

Evropski parlament usvojio CSRD

Evropski parlament je 10. novembra 2022. konačno usvojio Uredbu o izveštavanju o korporativnoj održivosti („CSRD„).  CSRD dolazi sa ciljem da se primene standardi korporativne odgovornosti širom Evrope, uključivanjem još većeg spektra kompanija u poređenju sa brojem kompanija na koje se primenjuje Uredba o nefinansijskom izveštavanju („NFRD„).

NFRD se primenjivao samo na velike kompanije sa više od 500 zaposlenih, dok CSRD dolazi sa većim ambicijama i primenjivaće se, ne samo na velike kompanije (CSRD je takođe spustio prag za velike kompanije), već i na kotirana srednja i mala društva, kao i kompanije koje nisu iz EU a značajno posluju u EU i imaju ćerku društvo ili ogranak u EU. Ove kompanije će biti u obavezi da sastavljaju izveštaje o održivosti, koji će biti predmet revizije, i koje će morati da budu javno dostupne besplatno. Naravno, brojni delegirani akti na osnovu CSRD-a se očekuju u skorijoj budućnosti.

Šta ovo znači? Prvo, trenutno je oko 11.700 kompanija obuhvaćeno obavezom nefinansijskog izveštavanja, ali usvajanjem CSRD očekuje se da će biti obuhvaćeno skoro 50.000 kompanija, što predstavlja i veliki korak u razvoju ESG svesti među kompanijama. Očekuje se da će primena CSRD-a konačno sprečiti ekomanipulaciju u EU i omogućiti investitorima da imaju uporedive podatke i pouzdane informacije o ESG učinku kompanija.

Drugo, svi izveštaji, od kojih će se sada tražiti da budu detaljniji, moraće da prođu reviziju kako bi se osigurala njihova pouzdanost.

I treće, svi izveštaji će biti digitalno dostupni što će olakšati pristup svim zainteresovanim stranama.

Koji su sledeći koraci? Savet EU će usvojiti CSRD 28. novembra 2022. godine, nakon čega će biti potpisan i objavljen u glasniku EU. CSRD će stupiti na snagu 20 dana nakon objavljivanja u glasniku EU, a očekuje se da će pravila početi da se primenjuju između 2024. i 2028. godine.

 

Autor: Milica Novaković