13 maj, 2022

Podrška EU zakonodavaca prelasku na vozila sa nula emisije do 2035. godine

Odbor za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane („ENVI“) odlučio je u sredu da ubrza prelazak na električna vozila u Evropi u cilju dostizanja svojih klimatskih ambicija. Evropska komisija je u julu 2021. godine, kao deo paketa „Spremni za 55“ predložila amandmane na Uredbu 2019/631 koja je usmerena na jačanje standarda performansi novih putničkih automobila i novih lakih komercijalnih vozila u pogledu emisije CO2 u skladu sa rastom interesa za klimatske ambicije Evropske unije. Trenutno, proizvođači automobila moraju da obezbede da novoproizvedeni automobili ne emituje više od 95 grama CO2 po kilometru.

Zakonodavci su sada pozvali na smanjenje emisije CO2 za 100% do 2035. godine zbog stalnog porasta emisija u ovoj industriji i potrebom pooštravanja ciljeva za smanjenje zagađenja nastalog od transporta.

Dodatno, Evropski parlament odlučio je da bi proizvođači automobila trebalo da ispune cilj smanjenja emisije ugljenika za 20% kako bi ubrzali prelazak sa benzina i dizela

Važno je napomenuto da su neke velike kompanije, poput Voksvagena, već najavile da će do 2035. godine prestati da prodaju automobile sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem u Evropi, što predstavlja značajnu inicijativu koja podržava postavljene ciljeve u pogledu životne sredine. Štaviše, Evropska unija takođe predlaže zahtev da zemlje postave javne stanice za punjenje električnih automobila duž glavnih puteva

Glasanje nije konačno, ali je sigurno veliki korak ka stavljanju tačke na proizvodnju automobila sa pogonom na benzin ili dizel do 2035. godine i dostizanju ciljeva zelenog sporazuma u ​​planiranom roku.

 

Autori: Marko Đorđević, Milica Novaković