04 okt, 2021

EU predlaže produženje privremenog okvira državne pomoći

Evropska komisija predložila je produženje Privremenog okvira državne pomoći do 30. juna 2022. godine, kako bi se ubrzao oporavak evropske ekonomije od krize izazvane pandemijom Covid-19.

Privremeni okvir je prvobitno usvojen 19. marta 2020. godine i do sada je menjan i produžavan pet puta (više informacija na ovu temu dostupno ovde i ovde).

Margaret Vestager, izvršna potpredsednica, koja je zadužena za politiku konkurencije, rekla je da konačno posle velike krize izazvane pandemijom Covid-19 vidimo oporavak u ekonomiji EU. Takođe, ona je naglasila:  „Moramo da budemo svesni razlika među zemljama članicama i potrebe da se izbegnu negativne posledice prilikom ukidanja državne pomoći. Iz tog razloga predlažemo progresivne mere podrške kako bismo omogućili državama članicama i industriji da se prilagode, što će biti ispraćeno merama za pokretanje privatnih investicija u fazi oporavka. O daljim koracima odlučićemo uzimajući u obzir stavove svih zemalja članica i potrebu očuvanja efektivne konkurencije na jedinstvenom tržištu.’’

Cilj novog produženja je da osigura da firmama, koje su još uvek pogođene krizom, ne bude iznenada odsečena neophodna podrška EU.

Predloženo produženje takođe podrazumeva proširenje opsega Privremenog okvira. Dve nove predložene mere su podrška investicijama i podrška solventnosti. Cilj tih mera je da se zaštiti konkurencija i pristup finansiranju.

Zemlje članice sada mogu da daju svoje mišljenje o predloženom produženju.  Komisija će nakon toga doneti odluku o daljim koracima,  uzimajući u obzir povratne informacije koje su dobile od  zemalja članica.

 

Autori: Jelena Škorić i Milica Novaković