11 maj, 2021

EU usvojila novu metodologiju za pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom

Savet EU objavio je u utorak da su države članice usvojile promene u metodologiji koja se tiče pristupnih pregovora sa Srbijom i Crnom Gorom. Novim pravilima se pojačavaju kontakti na ministarskom nivou dok se dodatno promovišu strukturne reforme. Nova metodologija bi takođe trebalo da poboljša predivljivost pristupnog procesa EU i da ubrza pregovore tako što će poglavlja biti podeljena u grupe.

Savet je odluku doneo pošto je Evropska komisija u februaru objavila dokument koji poziva na unapređivanje procesa pristupa EU. Nova metodologija ima za cilj da učini proces pristupanja EU verodostojnijim kao i da pojača njegovu važnost političkim vođstvom. Samim tim ona uvodi pozitivno i negativno uslovljavanje kao i mogućnost vraćanja unazad u pregovorima. Strukturne reforme su najvažnije u novoj metodologiji pa će posebna pažnja od sada biti na vladavini prava, javnoj upravi, ekonomijama država kao i na stanju demokratskih institucija.

Izmenjena metodologija nalaže da nijedno poglavlje neće biti zatvoreno dok ne budu ispunjeni preliminarni uslovi u okviru poglavlja 23 (Pravosuđe i osnovna prava) i poglavlja 24 (Pravda, sloboda i bezbednost). Ona takođe uvodi pravilo koje kaže da će ova poglavlja, koja se tiču vladavine prava, poslednja biti zatvorena u pregovorima. Nova metodologija poseban značaj daje i borbi protiv korupcije dok će međuvladine konferencije sa EU dobiti na značaju kako bi se više političke pažnje poklanjalo najvažnijim reformama.

Kako će nova metodologija dalje uticati na pregovore?

Srbija i Crna Gora su već prihvatile sve promene u metodologiji pregovora. Međutim, države će sa EU morati da definišu neke detalje vezane za primenu metodologije koji se odnose na trenutno stanje u njihovim pregovorima. Ovi detalji će biti tema narednih međuvladinih konferencija sa Srbijom, tj. Crnom Gorom.

Crna Gora je počela svoje pristupne pregovore u junu 2012. godine dok je Srbija svoje pregovore počela u January 2014. godine.

 

Autor: Vanja Popović