13 avg, 2021

ESL: Fudbalska saga prebačena na sud(ove)

Španski privredni sud u Madridu („Sud“) je 20. aprila 2021. godine odredio privremene mere kojima se zabranjuje FIFA i  UEFA da preduzimaju bilo kakve radnje tokom trajanja postupka protiv tzv. Evropske Super Lige („ESL“) ili protiv timova i igrača koji će učestvovati u novopredloženom evropskom takmičenju (podsetimo advokatska kancelarija Gecić Law je već dala svoj pravni uvid na temu ove sage). Pre toga, ESL je uputila pismo zvaničnicima FIFA i UEFA pozivajući na saradnju, ali i upozoravajući da su preduzeli pravne korake da spreče i ponište sve napore ustremljene na blokadu njihovog projekta.

 

Madridska odluka

Sud je  nalažio pomenutim fudbalskim organizacijama (FIFA i UEFA) da se uzdrže od bilo kakvih potencijalnih radnji koje mogu da utiču na pokretanje ESL ili kojim se uvodi neka vrste zabrane na učešće osnivačkih klubova u takmičenjima u kojima su trenutno uključeni, dok sud u potpunosti ne razmotri slučaj. U  tom smislu, pre donošenja odluke o privremenim merama, ukoliko bilo kakva radnja bude preduzeta, obe organizacije (FIFA i UEFA) su dužne da preduzmu neophodne mere da istu spreče i da je učine neefektnom. U prethodnom članku osvrnuli smo se na osnivanje i (privremenu) suspenziju ESL, koje su objavljene praktično istovremeno. Saga se sada nastavlja, pa ćemo u ovom tekstu da se osvrnemo na najnovija dešavanja, uključujući i naredbu suda u Madridu.

 

Strane u postupku

U predmetnom postupku podnosilac zahteva je privredno društvo ESL Company S.L. („ESLC“) čiji su članovi 12 osnivačkih klubova ESL. ESLC je jedini vlasnik ESL i matično društvo za još tri kompanije zadužene za upravljanje i nadzor ELSC. Cilj ESLS je da postane prvi organizator evropskog fudbalskog takmičenja van okrilja UEFA.

ESLC je zatražio privremene mere  protiv FIFA i UEFA, koje dominiraju organizacijom međunarodnih profesionalnih fudbalskih takmičenja. FIFA i UEFA, zajedno sa još pet konfederacija, u saopštenju od 21. januara 2021. godine, su i same potvrdile da smatraju da jedine smeju da organizuju svetska, tj. evropska fudbalska takmičenja.

 

Zahtevi u postupku

Na osnovu člana 102 UFEU, ESLC zahteva da se utvrdi da su FIFA i UEFA zloupotrebile dominantan položaj na unutrašnjem fudbalskom tržištu. Prema članu 101 UFEU, podnosilac zahteva traži presudu za kršenje slobodne konkurencije na unutrašnjem fudbalskom tržištu, koje čine UEFA i FIFA kroz nametanje neopravdanih i nesrazmernih ograničenja. Takođe se predlažu i privremene mere kojom bi se zabranile anti-konkurencijske akcije FIFA i UEFA i buduće ponavljanje istih. Konačno, ESLC zahteva uklanjanje posledica koje je pretrpeo, direktno ili indirektno.

S druge strane, FIFA i UEFA su izdale saopštenje u kome su izrazile da odbijaju priznanje ESL. Osim toga, svaki igrač ili klub koji učestvuje u tom takmičenju biće isključen iz takmičenja koja organizuju FIFA i UEFA. Saopštenje je potvrđeno upozorenjem UEFA, fudbalskih saveza Engleske, Španije i Italije da će biti izrečene disciplinske mere klubovima i igračima koji učestvuju u ESL.

 

Ishod

Sud je utvrdio da su prema španskom Zakoniku o građanskom postupku ispunjeni uslovi neophodni za određivanje privremenih mera. Štaviše, Sud je zatražio od Suda pravde EU da utvrdi da li FIFA i UEFA krše pravila EU kojima se štiti konkurencija, tako što sprečavaju klubove da osnuju ESL kao zasebno takmičenje. Sud je takođe zatražio od najvišeg suda EU da odluči o tome da li su FIFA i UEFA ovlašćene da uvedu ograničenja ili kazne klubovima koji ostaju deo planiranog takmičenja.

Međutim, kako piše mediji, Sud pravde EU je 8. jula obavestio ESL i UEFA da je odbijen zahtev madridskog suda za ubrzanje sudske procedure. Naime, Sud pravde EU je u svom pismu odredio 18. oktobar kao krajnji rok da zainteresovane strane iznesu svoja zapažanja o zahtevima ESL. Bitka se zahuktava, a advokatska kancelarija Gecić Law će nastaviti da vas obaveštava o tome.