17 maj, 2022

ESG: ,,Zelene’’ kompanije zahtevaju ,,zeleni’’ menadžment

Korporativni svet je napravio još jedan korak napred ka ESG konceptu. ESG izveštavanje je već dobro poznata tema, a vlade širom sveta naporno rade na uspostavljanju pravila u ovoj oblasti. Kompanije su prepoznale koliko je za njihovo poslovanje važno da poštuju koncept ESG-a, pa se veliki igrači takmiče u pokazivanju svoje zelene agende.  Aktuelni novitet odnosi se na „zeleni menadžment“, princip po kome kompanije stimulišu svoje rukovodioce da više uključe ESG principe u svoje poslovanje. Brojne velike kompanije su počele da uključuju ESG kriterijume u obračun bonusa za zaposlene.

Prva kompanija koja je pokrenula ovu praksu je Mastercard, čiji je generalni direktor Michael Miebach najavio da će ostvarenje ESG ciljeva biti uključeno u obračune bonusa za sve zaposlene. Inicijativa kompanije Mastercard pokrenula je trend povezivanja kompenzacije i ESG-a među kompanijama u raznim sektorima.

I druge velike kompanije su, nedugo nakon toga, objavile da uvode bonuse svojim rukovodiocima, a u vezi sa postizanjem ESG ciljeva. Na primer, Apple je najavio da će uvesti ESG modifikatore prilikom isplaćivanja bonusa svojim rukovodiocima. Deutsche Bank je objavila da planira da poveže kompenzaciju za rukovodstvo sa ESG i kriterijumima održivog finansiranja. Dok je godišnji bonus rukovodilaca BP-a već bio zasnovan na tabeli učinka koja uključuje i ekološke ciljeve.

Još jedan primer velikih kompanija koje uračunavaju ESG faktor u bonuse je američki Papa Johns. Generalni direktor i predsednik kompanije Papa Johns, Rob Lynch, izjavio je:

Obzirom na to da Papa Johns nastavlja da raste, fokusirani smo na prioritete koji nam garantuju dugoročni uspeh i stvaraju pozitivan uticaj na svet oko nas, ponosni smo što smo među nekoliko kompanija u našoj industriji, koje se povezuju sa stimulativnom nadoknadom koja dolazi sa postizanjem ESG ciljeva. Ovo pokazuje važnost koju dajemo korporativnoj odgovornosti.’’

Iz izjave generalnog direktora i predsednika Papa Johns-a i svih inicijativa koje su preduzele velike kompanije, može se videti koliko brzo je porastao značaj ESG-a, a iz toga proističe da će sve više kompanija slediti ovakve politike.

Međutim, treba uzeti u obzir da povezivanje kompenzacije sa ESG može predstavljati i rizik za kompaniju. Primera radi, fokusiranje na uži aspekt ESG-a može odvratiti kompaniju od postizanja šireg cilja. Bitno je da kompanija razume svrhu i praktičnost ESG metrike pre povezivanja ESG ciljeva sa podsticajima za izvršne direktore.

Na kraju, sjajno je što su velike kompanije preuzele inicijative da u svoje poslovanje uključe ESG koncept, ali bitno je i da kompanije budu svesne rizika koje povezivanje ESG-a i kompenzacije može doneti i da pronađu ravnotežu između to dvoje.

 

Autori: Milica Novaković, Jasmina Glavšić, Nemanja Sladaković