23 dec, 2016

Do sada najveća kazna za zloupotrebu dominantnog položaja izrečena EPS Distribuciji

EPS Distribuciji, jedinom operatoru na tržištu distribucije električne energije u Srbiji, određena je kazna za zloupotrebu dominantnog položaja u iznosu od 330 miliona RSD. Ovo je do sada najviša mera zaštite konkurencije izrečena u Srbiji.

Utvrdivši dominantan položaj EPS Distribucije, Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije je utvrdila više učinjenih zloupotreba dominantnog položaja i to posebno:

  1. Kao posledica netransparentne poslovne politike, društvo EPS Snabdevanje stavljeno je u povoljniji položaj u odnosu na konkurente. Predmetno ponašanje se naročito ogledalo u (i) činjenici da jedino EPS Snabdevanje, za razliku od drugih snabdevača, nije bilo dužno da prilikom ugovaranja pristupa sistemu deponuje sredstva obezbeđenja; (ii) Isto društvo imalo je i znatno duže rokove za plaćanje obaveza;
  2. EPS Distribucija je pravilo i razliku između načina obračuna iznosa sredstava obezbeđenja za različite privatne snabdevače;
  3. Takođe, deponovanje sredstava obezbeđenja je, u skoro svim slučajevima, moglo biti učinjeno samo u jednoj poslovnoj banci, i to po izboru EPS Distribucije.

Zloupotrebe od strane EPS Distribucije dovele su do povećane cene koštanja električne energije ostalih komercijalnih snabdevača.

Zvanična izjava za štampu Komisije.

Javna verzija rešenja Komisije.