14 jul, 2021

Evropska komisija prezentovala paket „Spremni za 55“

Evropska komisija objavila je u sredu svoj akcioni plan za borbu protiv klimatskih promena pod nazivom „Spremni za 55“ (engl. Fit for 55). Ovaj paket zakona predviđa smanjenje emisija štetnih gasova u Evropskoj unija za 55% do 2030. godine, u poređenju sa nivoima emisija štetnih gasova 1990. godine. Do 2050. godine, EU želi da postane klimatski neutralni kontinent.

Paket „Spremni za 55“ uključuje provizije o proširenju sistema trgovine emisijama ugljenika na više industrijskih sektora. Set novih zakona takođe predviđa nove ciljeve za smanjenje emisije štetnih gasova za države članice. Pored toga, „Spremni za 55“ predviđa povećanje udela obnovljivih izvora energije na tržištu, mehanizam za prekogranično prilagođavanje ugljenika („CBAM“) i druge reforme kako bi se ispunio plan za borbu protiv klimatskih promena.

Komisija je takođe najavila i Društveni klimatski fond pomoću kog bi državama članicama EU trebalo da se ustupi €144.4 milijarde kako bi osigurale društveno pravednu tranziciju ka zelenoj ekonomiji.

Advokatska kancelarija Gecić Law je već pisala o paketu „Spremni za 55“ i naš tim će pripremati seriju članaka koji će analizirati predstojeće predloge regulativa iz ovog paketa. Očekuje se da će „Spremni za 55“ doneti mnoga nova pravila iz prava zaštite životne sredine i međunarodne trgovine koja će uticati kako na države članice, tako i na sve koji posluju sa entitetima u EU.

„Spremni za 55“ je paket koji ostvaruje ciljeve iz tzv. Evropskog „grin dila“ iz 2019. godine.