11 maj, 2023

Digitalna revolucija u registraciji privrednih subjekata u Srbiji

Razvojem digitalnih tehnologija znatno se menja način registracije preduzeća u Srbiji. Srbija će od 17. maja 2023. godine sprovesti sveobuhvatnu digitalnu transformaciju u ovoj oblasti jer će se od tada registracija privrednih subjekata obavljati isključivo putem aplikacije za eRegistraciju Agencije za privredne registre (APR). Na ovaj način će papirne prijave postati zastarele, donoseći novu eru efikasnosti i praktičnosti u proces registracije preduzeća.

Ova odluka se odnosi na sva pravna lica u Srbiji. Na ovaj način se pojednostavljuju administrativne procedure i Srbija usklađuje sa globalnim digitalnim trendovima. Proces podrazumeva da dokumenti koji se podnose tokom procesa registracije budu u elektronskom formatu. Ovaj uslov obuhvata dokumente koje su osnivači ili njihovi zastupnici inicijalno kreirali elektronskim putem, kao što je akt o osnivanju, kao i dokumenta koja izdaju treća lica ili državni organi. Svaki dokument koji izdaje treće lice ili državni organ mora imati elektronski pečat ili potpis ovlašćenog lica tog subjekta.

Za one koji žele da registruju pravno lice, neophodni su specifični pripremni koraci. Prvo, imperativ je nabavka kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili digitalnog potpisa izdatog od strane srpskog sertifikacionog tela. Instalirani čitač kartica i NEKSU aplikacija za digitalno potpisivanje su takođe od ključne važnosti, kao i Visa, MasterCard ili Dina kartica za plaćanje onlajn naknada.

Da bi pojednostavila proces registracije, Agencija za privredne registre je razvila intuitivan sistem e-registracije koji vodi korisnike kroz proces prijave u skladu sa relevantnim propisima. Ovaj sistem je osmišljen tako da smanji broj uobičajenih grešaka koje bi mogle dovesti do negativnih ishoda od strane registratora. Međutim, uprkos naprednoj tehnologiji na kojoj je zasnovan, korisnicima se preporučuje da se upoznaju sa uslovima registracije na zvaničnoj veb stranici APR-a kako bi umanjili rizik od nenamernih grešaka koje bi mogle dovesti do odbijanja prijave.

Digitalizacija je održiva alternativa kada određeni dokumenti potrebni za registraciju u početku nisu u elektronskom obliku. Ovaj proces uključuje pretvaranje papirnog dokumenta u elektronski format, čime se elektronskoj kopiji daje ista pravna snaga kao originalnom papirnom dokumentu. Međutim, elektronska kopija mora biti elektronski overena (potpisana) od strane izdavaoca isprave, lica ovlašćenog za odobravanje prepisa (javnog beležnika) ili advokata iz imenika Advokatske komore Srbije.

Potpuna digitalizacija procesa registracije preduzeća predstavlja značajan iskorak. Ipak, ovaj proces donosi i određene izazove koji iziskuju stručne pravne smernice. Advokatska kancelarija Gecić Law je spremna da svojim klijentima pomogne da prođu kroz ovaj proces, obezbeđujući nesmetan prelazak sa tradicionalnih papirnih procedura na novu digitalnu platformu.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa procesom e-registracije, pozivamo vas da kontaktirate našeg rukovodioca prakse za korporativno pravo, Ognjena Colića. Srbija se nalazi pred digitalnom transformacijom u ovoj oblasti i spremni smo da pomognemo kompanijama da prođu ovaj proces. Naša stručnost i posvećenost potrebama klijenata čine da smo u dobroj poziciji da pomognemo u ovoj ključnoj tranziciji, obezbeđujući da su naši klijenti dobro pripremljeni da iskoriste sve prednosti digitalizacije u svom poslovanju.

Pdf verziju zvaničnog uputstva za registraciju možete pronaći ovde.

 

Autori: Ognjen Colić i Nemanja Sladaković