29 nov, 2019

Čestitamo Davidu i Milošu, dobitnicima Taboroši stipendije 2019/2020!

Zadovoljstvo nam je da objavimo da je na osnovu ocena Komisije i pravila konkursa, kao najbolji kandidat za prvu Taboroši stipendiju za 2019/2020. godinu izabran David Spaić, student 4. godine poslovno-pravnog smera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao najbolji kandidat za drugu Taboroši stipendiju za 2019/2020. godinu izabran je Miloš Brkić, student 4. godine poslovno-pravnog smera Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ovom prilikom želimo da svesrdno čestitamo najboljim kandidatima na kvalitetu podnetih radova, kao i da zahvalimo svim ostalim učesnicima konkursa. Izuzetno smo zadovoljni odzivom studenata  i uvereni smo da će u narednim godinama Taboroši stipendija motivisati još veći broj studenata da se aktivno angažuju u naučno-istraživačkom radu u oblasti prava i ekonomije.

Takođe, zahvaljujemo porodici prof. dr. Taborošija kao i profesorima Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu na podršci organizacije stipendije kao i na učešću u procesu izbora kandidata. Bez njihove pomoći ovaj projekat ne bi bio moguć.

GECIĆ  LAW