10 jun, 2022

CBAM će morati da sačeka

Nadovezujući se na našu seriju članaka o CBAM-u, prenosimo šokantne vesti iz EU parlamenta. Naime, poslanici EU parlamenta („MEPs”) neočekivano su odbacili niz zakonskih predloga iz zakonodavnog paketa „Fit for 55“, uključujući i pregovaračku poziciju EU parlamenta o uvođenju Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika („CBAM“).

Još 2005. godine, EU je uspostavila EU Sistem za trgovinu emisijama („ETS“) koji je postao kamen temeljac politike EU o klimatskim promenama i njeno najvažnije oruđe za smanjenje emisija gasova staklene bašte. Od svog nastanka, ETS se konstantno reformiše, što je bio jedan od ciljeva i na ovoj plenarnoj sednici, samo što ovoga puta stvari nisu išle po planu. Revizija ETS-a je trenutno u zastoju u nedostatku podrške većine poslanika. Izveštaj ETS-a, koji je odbačen, sada će biti vraćen Komitetu za životnu sredinu, javno zdravlje i bezbednost hrane („ENVI“) na ponovno razmatranje.

Zbog velike međusobne povezanosti, odbacivanje ETS Izveštaja izazvalo je lančanu reakciju, negativno utičući na druga dva ključna glasanja: jedno o Fondu za socijalnu klimu, koji bi se delimično finansirao prihodima dobijenim od ETS-a, i drugo o CBAM-u koji bi nametnuo obavezu plaćanja naknade na uvezenu robu iz zemalja u kojima su cene ugljenika  niže od onih u EU ili uopšte ne postoje. Kao rezultat toga, CBAM Izveštaj će se takođe vratiti na upućivanje ENVI-ju kako bi se o njemu ponovo pregovaralo.

ENVI će se sledeće nedelje sastati sa koordinatorima političkih grupa kako bi razgovarali o ETS-u i o CBAM-u kako bi se pronašao dalji put, s ciljem brzog usvajanja stava EU Parlamenta o tekstovima i pokretanja međuinstitucionalnih pregovora između Parlamenta, Saveta i Komisije u procesu poznatom kao trijalog. Iako se spekuliše da će se proces nastaviti posle leta, ostaje da se vidi koliko dugo on može da potraje, ali obećavamo da ćemo vas obaveštavati o svim dešavanjima na ovu temu.