Zakonodavna i državna pitanja

19 avg, 2015

Zakonodavna i državna pitanja

Kako države u regionu nastavljaju harmonizaciju zakonodavstva sa EU, od kompanija se više ne zahteva samo usaglašavanje sa postojećim zakonodavstvom, već i uzimanje u obzir budućeg zakonodavnog razvoja.  Naš tim za zakonodavna i državna pitanja pomaže klijentima da izađu iz ovog, sve složenijeg, zakonodavnog lavirinta i obezbeđuje usaglašavanje i sa domaćim i sa EU zakonodavstvom. Pored toga, advokatska kancelarija Gecić Law pruža pravne savete i razvija strategije kako da klijenti zauzmu proaktivnu ulogu u procesu odlučivanja relevantnih zakonodavnih komisija.  Održavanjem dobrih odnosa sa relevantnim institucijama u državama u regionu, Evropskom komisijom i Evropskim parlamentom, naši advokati su u svakom trenutku […]

Detalji