13 mar, 2023

Bogdan Gecić govorio o odnosu između regulative i inovacija na Third Digital Day konferenciji

Naš osnivač i partner, Bogdan Gecić, govorio je u petak na onlajn konferenciji Third Digital Day koju treću godinu zaredom organizuje Universita Degli Studi Firenze, od 10. do 11. marta, pod nazivom „Suština digitalizacije: novi ili obnovljeni svet“.

Bogdanu je imao čast da govori na prvoj sesiji posvećenoj regulativi u oblasti digitalne ekonomije, koju je moderirao profesor Alesandro Lučano sa Universita Degli Studi Firenze. Uvodnu reč je dao Karmelo Barbagalo, predstavnik Komisije za informacione tehnologije grada Vatikana. Uvaženi govornici su zatim održali prezentacije na brojne teme iz oblasti zaštite autorskih prava, kripto imovine i odgovornosti pravne profesije u digitalnom dobu.

Bogdan se u svom govoru osvrnuo na novu digitalnu regulativu EU i njene potencijalne efekte na konkurenciju i inovacije. Gecić je uporedio primere razvoja tehnoloških kompanija u SAD i EU, ilustrujući različite pristupe digitalnoj ekonomiji u ovim jurisdikcijama. Dok su SAD zauzele proaktivniji stav prema promovisanju investicija u razvoj ovog sektora, EU je izabrala put razvoja regulative kao sredstvo za promovisanje konkurencije i inovacija na ovom polju. Bogdan je razgovarao o potencijalnoj efektivnosti ova dva pristupa, posebno u kontekstu sve većih nastojanja vodećih privreda da privuku investicije i podstaknu razvoj na ovom polju.

Bogdan je takođe govorio o potencijalnim efektima nove digitalne regulative EU. Istakao je potrebu za fleksibilnim, uravnoteženim i dinamičnim regulatornim rešenjima koja štite interese i potrošača i kompanija svih veličina, što je osnovni preduslov za ulaganja u ovoj oblasti koja mogu podstaći većeg privredni rast.  Nakon Bogdanovog izlaganja usledila je živa diskusija, koja se naročito ticala brojnih drugih faktora koji su mogli imati uticaj na ove razlike, kao i o potencijalnom značaju efekta same regulative.