16 jul, 2020

Apple zadao udarac Komisiji?

Opšti sud Evropske unije („Sud“) priveo je kraju epski sudski spor vođen između Apple Ireland i EU, odnosno Evropske komisije („Komisija“) u vezi potencijalne državne pomoći, koji je postao poznat kao „Apple Tax case“.

Sud je 15. jula 2020. godine poništio odluku Komisije jer Komisija nije uspela da dokaže da je Apple prekršio pravila konkurencije. Nakon detaljne istrage koju je pokrenula u junu 2014. godine, Komisija je zatražila informacije o svim irskim odlukama koje su bile u korist društava Apple Group: Apple Operations International (AOI), Apple Sales International (ASI) i Apple Operations Europe (AOE). Komisija je zaključila da su odobrene poreske olakšice koje je rešenjima odobrila Irska, u velikoj meri i na veštački način umanjile iznos poreza koje je Apple plaćao u Irskoj od 1991. godine. U svojoj odluci iz 2016. godine, Komisija je tvrdila da je Apple ubirao korist u vidu nezakonite državne pomoći uz pomoć navedenih rešenja, te je na zakonit način minimizirao svoju poresku obavezu više od dve decenije – plaćajući porez na dobit po efektivnoj stopi poreza od samo 0,005% u 2014. godini. Komisija je ovo posmatrala kao nezakonitu državnu pomoć koju je Apple-u data od strane Irske. Međutim, irska vlada je pak tvrdila da Apple ne treba da vrati plaćene poreze, smatrajući da je gubitak tog iznosa mala cena koju treba platiti kako bi se Irska učinila atraktivnim sedištem za druge velike kompanije. Irska, koja je jedna od država sa najnižom stopom poreza na dobit u EU, je osnovna baza Apple-a za Evropu, Srednji Istok i Afriku. Ukratko, Komisija je naglasila da, iako države članice uživaju fiskalni suverenitet, svaka odobrena poreska mera mora da bude u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći.

Sud se složio sa stavom irske vlade da ne postoji dovoljno dokaza da Apple ima preferencijalni tretman. Neke naprednije vlade možda ipak mogu dozvoliti da najbogatija kompanija na svetu izbegne plaćanje milijardi evra poreza pod jednim uslovom – da su takve poreske olakšice zakonite. U ovom slučaju, Sud je utvrdio da, budući da Komisija nije dokazala da je ispunjen zakonski uslov da postoji selektivna poreska olakšica, pobijana odluka mora biti poništena u celosti, bez prethodnog ispitivanja ostalih prigovora koje su podneli Irska, ASI i AOE, a Sud je upravo to i uradio.

Odluka Suda predstavlja udarac za EU ​​koja želi da raskrinka sve postojeće situacije izbegavanja poreza. U izjavi datoj 15. jula 2020. godine u vezi sa odlukom u sad već notornom „Apple Tax case“, predstavnica Komisije, izvršna potpredsednica Margaret Vestager istakla je da “Komisija u potpunosti stoji iz toga da sve kompanije moraju pošteno platiti celokupan iznos poreske obaveze. Ukoliko države članice nekim multinacionalnim kompanijama daju određene poreske olakšice koje nisu dostupne njihovim konkurentima, takva praksa preti da naruši fer konkurenciju u EU. Takođe, na ovaj način se državnom budžetu i građanima uskraćuju sredstva za ulaganja koja su preko potrebna, pogotovo u vreme krize”.

Komisija ima pravo na žalbu na ovu odluku Suda i to najvišem evropskom sudu, Evropskom sudu pravde, te budući da je potpredsednica izjavila da će „Pažljivo proučiti presudu i razmotriti sledeće korake“, mi nestrpljivo očekujemo ishod, a ako i vas zanima šta će sledeće da se desi, idite u korak sa nama.

 Autori: Nađa Kosić i Jovana Trivunović