20 okt, 2023

Gecić Law na prvom AI Master Class u Srbiji

S ponosom najavljujemo učešće članova Gecić Law tima u programu AI Master Class, prvog edukativnog skupa ovog formata u oblasti veštačke inteligencije kod nas. Kao lideri u ovoj novoj pravnoj oblasti, naše kolege će govoriti u okviru događaja, koji se pod nazivom “Regulisanje veštačke inteligencije: pravni i etički izazovi” od oktobra do decembra ove godine održava u četiri dvodnevne etape u Beogradu i Novom Sadu.

Nakon uspešno okončanog početnog događaja u Novom Sadu, 12. i 13. oktobra, čijem otvaranju je prisustvovalo više od 120 polaznika, naredne dve etape AI Master Class-a će se održati u Beogradu 26 i 27. oktobra i 16.-17. novembra. Poslednja faza je u Novom Sadu 7. i 8. decembra.

Naš partner Ognjen Colić će u 26. oktobra u 18.30 na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu govoriti o uticaju veštačke inteligencije na korporativno upravljanje. Nakon toga će naš osnivač i partner Bogdan Gecić, 7. decembra na Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu održati predavanje na temu Pravna i društvena odgovornost u doba veštačke inteligencije.

Ovaj jedinstveni edukativni program, koji se realizuje u organizaciji Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu i Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju Srbije, namenjen je širokom spektru aktera u ovoj oblasti – pripadnicima poslovne zajednice, javnog sektora, pravnicima, stručnoj i akademskoj zajednici.

U svetlu ubrzanog globalnog razvoja veštačke inteligencije i uzimajući u obzir brojne prednosti, ali i izazove koji dolaze sa njom, AI Master Class ima za cilj da unapredi znanja i razvije veštine u oblastima etičkog i pravnog rasuđivanja, kao i upravljanja rizicima razvoja i primene veštačke inteligencije na pojedince i društvo.

Forme rada uključuju interaktivna predavanja, praktične radionice i studije slučaja, multimedijalni nastavni materijal, kao i povezivanje sa relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora te akademije. Opšte teme uključuju osnove veštačke inteligencije, rizike razvoja i primene, opšti pravni i etički okvir regulisanja, kao i novi pravni i etički okvir razvoja i primene veštačke inteligencije.

Program se realizuje pod pokroviteljstvom Ministartva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, Kancelarije Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Share Fondacije.

Za više informacija i detaljnu agendu, sledite ovaj link.