18 okt, 2022

EU i ASEAN potpisale prvi sporazum o vazdušnom saobraćaju

Evropska unija (EU) i Asocijacija nacija jugoistočne Azije (ASEAN) potpisale su juče na Baliju prvi multilateralni Sveobuhvatni sporazum o vazdušnom saobraćaju (CATA) u svetu. Većina država članica EU do sada je imala bilateralne sporazume sa nekim od zemalja ASEAN-a, sa različitim obuhvatom i pravilima. Međutim, vrlo malo njih je imalo takve ugovore sa svim zemljama ASEAN-a. Novi sporazum sada uključuje sve države članice svakog od regiona i zamenjuje sve postojeće ugovore jedinstvenim okvirom, koji povezuje više od milijardu ljudi.

Sporazum ima za cilj revitalizaciju vazdušnog saobraćaja i transporta između jugoistočne Azije i Evrope, koja je ozbiljno pogođena pandemijom koronavirusa, na osnovu jasnog i transparentnog regulatornog okvira. Sporazum bi trebalo da unapredi putničke i kargo usluge između deset država članica ASEAN-a i 27 članica EU i stvori više mogućnosti za povezivanje, putovanja, turizam, trgovinu kako bi se podstakao ekonomski razvoj. Po Sporazumu, avio-kompanije ASEAN i EU mogu da obavljaju neograničen broj letova između dva regiona, kao i do 14 putničkih letova nedeljno i bilo koji broj kargo letova sa Pravom pete slobode preko i iz bilo koje treće zemlje.

Pored saobraćajnih prava, sporazum će obezbediti jednake uslove za zaštitu konkurencije. Sporazum bi trebalo da uspostavi i osnovu za intenzivniju saradnju između EU i ASEAN-a u različitim oblastima transporta i saobraćaja, uključujući i zaštitu potrošača, socijalna i ekološka pitanja, bezbednost, upravljanje vazdušnim saobraćajem. Sporazum predviđa i mehanizme za brzo rešavanje svih sporova između potpisnica.